Added entry about present handler
[yaz-moved-to-github.git] / src / sortspec.c
1 /*
2  * Copyright (C) 1995-2005, Index Data ApS
3  * See the file LICENSE for details.
4  *
5  * $Id: sortspec.c,v 1.5 2005-06-25 15:46:05 adam Exp $
6  */
7 /**
8  * \file sortspec.c
9  * \brief Implements SortSpec parsing.
10  */
11
12 #include <stdio.h>
13 #include <string.h>
14 #include <stdlib.h>
15
16 #include <yaz/proto.h>
17 #include <yaz/oid.h>
18 #include <yaz/sortspec.h>
19
20 Z_SortKeySpecList *yaz_sort_spec (ODR out, const char *arg)
21 {
22     char sort_string_buf[32], sort_flags[32];
23     Z_SortKeySpecList *sksl = (Z_SortKeySpecList *)
24         odr_malloc (out, sizeof(*sksl));
25     int off;
26     
27     sksl->num_specs = 0;
28     sksl->specs = (Z_SortKeySpec **)odr_malloc (out, sizeof(sksl->specs) * 20);
29     
30     while ((sscanf (arg, "%31s %31s%n", sort_string_buf,
31                     sort_flags, &off)) == 2  && off > 1)
32     {
33         int i;
34         char *sort_string_sep;
35         char *sort_string = sort_string_buf;
36         Z_SortKeySpec *sks = (Z_SortKeySpec *)odr_malloc (out, sizeof(*sks));
37         Z_SortKey *sk = (Z_SortKey *)odr_malloc (out, sizeof(*sk));
38         
39         arg += off;
40         sksl->specs[sksl->num_specs++] = sks;
41         sks->sortElement = (Z_SortElement *)
42             odr_malloc (out, sizeof(*sks->sortElement));
43         sks->sortElement->which = Z_SortElement_generic;
44         sks->sortElement->u.generic = sk;
45         
46         if ((sort_string_sep = strchr (sort_string, '=')))
47         {
48             int i = 0;
49             sk->which = Z_SortKey_sortAttributes;
50             sk->u.sortAttributes = (Z_SortAttributes *)
51                 odr_malloc (out, sizeof(*sk->u.sortAttributes));
52             sk->u.sortAttributes->id = 
53                 yaz_oidval_to_z3950oid(out, CLASS_ATTSET, VAL_BIB1);
54             sk->u.sortAttributes->list = (Z_AttributeList *)
55                 odr_malloc (out, sizeof(*sk->u.sortAttributes->list));
56             sk->u.sortAttributes->list->attributes = (Z_AttributeElement **)
57                 odr_malloc (out, 10 * 
58                             sizeof(*sk->u.sortAttributes->list->attributes));
59             while (i < 10 && sort_string && sort_string_sep)
60             {
61                 Z_AttributeElement *el = (Z_AttributeElement *)
62                     odr_malloc (out, sizeof(*el));
63                 sk->u.sortAttributes->list->attributes[i] = el;
64                 el->attributeSet = 0;
65                 el->attributeType = odr_intdup (out, atoi (sort_string));
66                 el->which = Z_AttributeValue_numeric;
67                 el->value.numeric =
68                     odr_intdup (out, atoi (sort_string_sep + 1));
69                 i++;
70                 sort_string = strchr(sort_string, ',');
71                 if (sort_string)
72                 {
73                     sort_string++;
74                     sort_string_sep = strchr (sort_string, '=');
75                 }
76             }
77             sk->u.sortAttributes->list->num_attributes = i;
78         }
79         else
80         {
81             sk->which = Z_SortKey_sortField;
82             sk->u.sortField = odr_strdup (out, sort_string);
83         }
84         sks->sortRelation = odr_intdup (out, Z_SortKeySpec_ascending);
85         sks->caseSensitivity = odr_intdup (out, Z_SortKeySpec_caseSensitive);
86
87         sks->which = Z_SortKeySpec_null;
88         sks->u.null = odr_nullval ();
89         
90         for (i = 0; sort_flags[i]; i++)
91         {
92             switch (sort_flags[i])
93             {
94             case 'd':
95             case 'D':
96             case '>':
97                 *sks->sortRelation = Z_SortKeySpec_descending;
98                 break;
99             case 'a':
100             case 'A':
101             case '<':
102                 *sks->sortRelation = Z_SortKeySpec_ascending;
103                 break;
104             case 'i':
105             case 'I':
106                 *sks->caseSensitivity = Z_SortKeySpec_caseInsensitive;
107                 break;
108             case 'S':
109             case 's':
110                 *sks->caseSensitivity = Z_SortKeySpec_caseSensitive;
111                 break;
112             }
113         }
114     }
115     if (!sksl->num_specs)
116         return 0;
117     return sksl;
118 }
119 /*
120  * Local variables:
121  * c-basic-offset: 4
122  * indent-tabs-mode: nil
123  * End:
124  * vim: shiftwidth=4 tabstop=8 expandtab
125  */
126