Fix yaz_base64decode to use proper signed var YAZ-656
[yaz-moved-to-github.git] / src / base64.c
2013-04-30 Adam DickmeissFix yaz_base64decode to use proper signed var YAZ-656
2013-01-06 Adam DickmeissBump year
2012-09-19 Adam DickmeissReformat: delete trailing whitespace
2012-06-20 Adam DickmeissAllow whitespace for base64 decoding
2012-01-09 Adam DickmeissHappy new year
2011-08-04 Adam DickmeissBase64 utilities public