Add Ubuntu utopic 14.10
[yaz-moved-to-github.git] / IDMETA
2014-10-27 Adam DickmeissAdd Ubuntu utopic 14.10
2014-10-20 Adam DickmeissVersion 5.4.4 v5.4.4
2014-10-08 Adam DickmeissVersion 5.4.3 v5.4.3
2014-08-26 Adam DickmeissVersion 5.4.2 v5.4.2
2014-08-21 Adam DickmeissVersion 5.4.1 v5.4.1
2014-08-19 Adam DickmeissVersion 5.4.0 v5.4.0
2014-08-18 Adam DickmeissDo not build for Ubuntu raring, quantal (obsolete)
2014-07-14 Adam DickmeissDo not build for Ubuntu oneiric
2014-07-11 Adam DickmeissVersion 5.3.0 v5.3.0
2014-06-26 Adam DickmeissVersion 5.2.1 v5.2.1
2014-06-12 Adam DickmeissVersion 5.2.0 v5.2.0
2014-06-12 Adam DickmeissDo not build for Ubuntu lucid anymore
2014-06-04 Adam DickmeissVersion 5.1.3 v5.1.3
2014-05-30 Adam DickmeissVersion 5.1.2 v5.1.2
2014-04-22 Adam DickmeissVersion 5.1.1 v5.1.1
2014-04-22 Adam DickmeissBuild packages for Ubuntu Trusty Tahr 14.04 LTS
2014-04-17 Adam DickmeissVersion 5.1.0 v5.1.0
2014-04-09 Adam DickmeissVersion 5.0.22 v5.0.22
2014-03-21 Adam DickmeissVersino 5.0.21 v5.0.21
2014-03-13 Adam DickmeissVersion 5.0.20 v5.0.20
2014-03-10 Adam DickmeissVersion 5.0.19 v5.0.19
2014-02-27 Adam DickmeissVersion 5.0.18 v5.0.18
2014-02-26 Adam DickmeissVersion 5.0.17 v5.0.17
2014-02-25 Adam DickmeissVersion 5.0.16 v5.0.16
2014-02-24 Adam DickmeissVersion 5.0.15 v5.0.15
2014-02-19 Adam DickmeissVersion 5.0.14 v5.0.14
2014-02-18 Adam DickmeissVersion 5.0.13 v5.0.13
2014-01-22 Adam DickmeissVersion 5.0.12 v5.0.12
2014-01-15 Adam DickmeissVersion 5.0.11 v5.0.11
2014-01-09 Adam DickmeissVersion 5.0.10 v5.0.10
2013-12-20 Adam DickmeissVersion 5.0.9 v5.0.9
2013-12-20 Adam DickmeissVersion 5.0.8 v5.0.8
2013-12-17 Adam DickmeissVersion 5.0.7 v5.0.7
2013-12-17 Adam DickmeissVersion 5.0.6 v5.0.6
2013-12-09 Adam DickmeissVersion 5.0.5 v5.0.5
2013-12-09 Adam DickmeissAdd Ubuntu saucy
2013-11-22 Adam DickmeissVersion 5.0.4 v5.0.4
2013-11-19 Adam DickmeissVersion 5.0.3 v5.0.3
2013-11-19 Adam DickmeissAdd Ubuntu raring, Debian jessie
2013-10-16 Adam DickmeissVersion 5.0.2 v5.0.2
2013-10-04 Adam DickmeissVersion 5.0.1 v5.0.1
2013-10-01 Adam DickmeissVersion 4.2.69 v4.2.69
2013-09-23 Adam DickmeissVersion 4.2.68 v4.2.68
2013-09-18 Adam DickmeissBump to future version 4.2.67
2013-09-11 Adam DickmeissVersion 4.2.66 v4.2.66
2013-09-11 Adam DickmeissVersion 5
2013-08-22 Adam DickmeissVersion 4.2.65 v4.2.65
2013-08-21 Adam DickmeissVersion 4.2.64 v4.2.64
2013-07-17 Adam DickmeissVersion 4.2.63 v4.2.63
2013-07-11 Adam DickmeissVersion 4.2.62 v4.2.62
2013-06-20 Adam DickmeissVersio 4.2.61 v4.2.61
2013-06-14 Adam DickmeissVersion 4.2.60 v4.2.60
2013-06-12 Adam DickmeissNo longer build for Ubuntu natty
2013-06-11 Adam DickmeissVersion 4.2.59 v4.2.59
2013-06-11 Adam DickmeissVersion 4.2.58 v4.2.58
2013-05-15 Adam DickmeissVersion 4.2.57 v4.2.57
2013-04-26 Adam DickmeissVersion 4.2.56 v4.2.56
2013-04-26 Adam DickmeissVersio 4.2.55 v4.2.55
2013-04-17 Adam DickmeissVersion 4.2.54 v4.2.54
2013-04-10 Adam DickmeissVersion 4.2.53 v4.2.53
2013-04-03 Adam DickmeissVersion 4.2.52 v4.2.52
2013-02-12 Adam DickmeissVersion 4.2.51 v4.2.51
2013-01-30 Adam DickmeissVersion 4.2.50 v4.2.50
2013-01-18 Adam DickmeissVersion 4.2.49 v4.2.49
2013-01-10 Adam Dickmeissversion 4.2.48 v4.2.48
2012-11-27 Adam DickmeissAdd Ubuntu quantal
2012-11-23 Adam DickmeissVersion 4.2.47 v4.2.47
2012-11-15 Adam DickmeissVersion 4.2.46 v4.2.46
2012-11-13 Adam DickmeissVersion 4.2.45 v4.2.45
2012-10-25 Adam DickmeissVersion 4.2.44 v4.2.44
2012-10-19 Adam DickmeissVersion 4.2.43 v4.2.43
2012-10-18 Adam DickmeissVersion 4.2.42 v4.2.42
2012-10-11 Adam DickmeissVersion 4.2.41 v4.2.41
2012-10-04 Dennis SchafrothVersion 4.2.40
2012-09-28 Adam DickmeissVersino 4.2.39 v4.2.39
2012-09-17 Adam DickmeissVersion 4.2.38 v4.2.38
2012-09-04 Adam DickmeissVersion 4.2.37 v4.2.37
2012-08-22 Adam DickmeissVersino 4.2.36 v4.2.36
2012-06-26 Adam DickmeissVersion 4.2.35 v4.2.35
2012-06-07 Adam DickmeissVersion 4.2.34 v4.2.34
2012-06-07 Adam DickmeissAdd CentOS 5
2012-05-09 Adam DickmeissVersion 4.2.33 v4.2.33
2012-05-01 Adam DickmeissBuild for Ubuntu precise, no build for maverick
2012-04-25 Adam DickmeissVersion 4.2.32 v4.2.32
2012-04-24 Adam DickmeissDo not build for Debian lenny anymore
2012-04-23 Adam DickmeissVersion 4.2.31 v4.2.31
2012-04-11 Adam DickmeissVersion 4.2.30 v4.2.30
2012-03-20 Adam DickmeissVersion 4.2.29 v4.2.29
2012-03-06 Adam DickmeissVersion 4.2.28 v4.2.28
2012-02-28 Adam DickmeissVersion 4.2.27 v4.2.27
2012-02-23 Adam DickmeissVersion 4.2.26 v4.2.26
2012-01-11 Adam DickmeissVersion 4.2.25 v4.2.25
2012-01-11 Adam DickmeissAdd Ubuntu Oneiric
2011-12-21 Adam DickmeissVersion 4.2.24 v4.2.24
2011-12-15 Adam DickmeissVersion 4.2.23 v4.2.23
2011-12-05 Adam DickmeissVersion 4.2.22 v4.2.22
2011-11-23 Adam DickmeissRemove Ubuntu karmic from build
2011-11-23 Adam DickmeissVersion 4.2.21 v4.2.21
2011-11-14 Adam DickmeissRead version from IDMETA rather than configure.ac.
2011-04-29 Adam DickmeissAdd Debian wheezy, Ubuntu natty
next