Work
[yaz-moved-to-github.git] / CHANGELOG
1996-05-29 Sebastian HammerWork
1996-05-14 Sebastian HammerWork.
1996-04-10 Sebastian HammerNew version
1996-02-21 Sebastian Hammer*** empty log message ***
1996-02-21 Sebastian HammerSmallish
1996-02-20 Sebastian HammerV1.1
1996-02-20 Sebastian Hammer*** empty log message ***
1996-02-20 Sebastian HammerVarious
1996-02-12 Sebastian HammerSMALLISH
1996-02-10 Sebastian HammerSmallish
1996-01-24 Sebastian Hammerpl4
1996-01-22 Sebastian HammerAdded Sort PDU
1996-01-19 Sebastian HammerSmallish.
1996-01-02 Sebastian HammerMoved to pl3
1996-01-02 Sebastian HammerChanged enums in the ASN.1 .h files to #defines. Change...
1995-12-11 Sebastian HammerWork.
1995-12-06 Sebastian Hammer*** empty log message ***
1995-12-05 Sebastian Hammer1.0pl1
1995-11-28 Sebastian Hammerv1.0
1995-11-08 Sebastian HammerSmallish.
1995-10-30 Sebastian HammerAdded hostname lookup for server.
1995-10-12 Sebastian HammerAdded Espec-1.
1995-09-12 Sebastian Hammer*** empty log message ***
1995-08-29 Sebastian Hammer*** empty log message ***
1995-08-29 Sebastian Hammer*** empty log message ***
1995-08-29 Sebastian HammerAdded code to send close
1995-08-28 Sebastian HammerA
1995-08-28 Sebastian Hammer*** empty log message ***
1995-08-21 Sebastian HammerSmallish fixes to suppport new formats.
1995-08-17 Sebastian HammerFixed minor problems with GRS-1. Added support in c&s.
1995-08-15 Sebastian Hammer*** empty log message ***
1995-08-15 Sebastian Hammer*** empty log message ***
1995-08-10 Sebastian HammerAdded Explain
1995-07-31 Sebastian HammerSmallish change.
1995-06-27 Sebastian Hammer*** empty log message ***
1995-06-27 Sebastian HammerV1.0b2
1995-06-25 Sebastian HammerSmallish adjustments.
1995-06-22 Sebastian HammerAdded changelog