Updated with last fixes on code attribute
authorDennis Schafroth <dennis@indexdata.com>
Thu, 11 Mar 2010 15:45:22 +0000 (16:45 +0100)
committerDennis Schafroth <dennis@indexdata.com>
Thu, 11 Mar 2010 15:45:22 +0000 (16:45 +0100)
test/xml2tmarc1.xml
test/xml2tmarc2.xml
test/xml2tmarc5.xml

index de81cef..b7a3def 100644 (file)
@@ -1,2 +1,2 @@
 <?xml version="1.0"?>
-<r xmlns="http://www.indexdata.com/MARC21/turboxml"><!--Length implementation at offset 22 should hold a digit. Assuming 0--><l>00988nam0a32003011  450 </l><d001 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>9 181 423 4</sa><sb>710100</sb><sf>a</sf></d001><d004 i1="0" i2="0" i3="0"><sr>n</sr><sa>e</sa></d004><d008 i1="0" i2="0" i3="0"><st>m</st><su>u</su><sa>2002</sa><sb>us</sb><sl>eng</sl><sv>0</sv></d008><d009 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>a</sa><sg>xx</sg></d009><d021 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>1-4000-4596-7</sa><sd>$14,00</sd></d021><d032 i1="0" i2="0" i3="0"><s-26>DBC200439</s-26></d032><d100 i1="0" i2="0" i3="0"><s0></s0><sa>Sloman</sa><sh>Larry</sh></d100><d245 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>On the road with Bob Dylan</sa><se>Larry "Ratso" Sloman</se></d245><d250 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>Revised edition</sa><sb>Three Rivers Press</sb></d250><d260 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>New York</sa><sb>Three Rivers Press</sb><sc>2002</sc></d260><d300 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>xv, 464 sider, tavler</sa></d300><d504 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>Larry "Ratso" Slomans meget personlige beretning om Bob Dylans koncertturne i USA i 1975: "The Rolling Thunder revue"</sa></d504><d512 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>P&#xE5; omslaget: With a new introduction by Kinky Friedman</sa></d512><d520 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>Tidligere: 1. udgave. New York, Bantam, 1978</sa></d520><d652 i1="0" i2="0" i3="0"><s0></s0><sm>99.4</sm><sa>Dylan</sa><sh>Bob</sh></d652><d652 i1="0" i2="0" i3="0"><sp>78.9064</sp><sv>5</sv></d652><d666 i1="0" i2="0" i3="0"><sf>folkemusik</sf></d666><d666 i1="0" i2="0" i3="0"><sf>folkemusikere</sf></d666><d666 i1="0" i2="0" i3="0"><sf>rockmusik</sf></d666><d666 i1="0" i2="0" i3="0"><sf>rockmusikere</sf></d666><d666 i1="0" i2="0" i3="0"><sf>rockkoncerter</sf></d666><d666 i1="0" i2="0" i3="0"><se>USA</se></d666><d666 i1="0" i2="0" i3="0"><si>1970-1979</si></d666></r>
+<r xmlns="http://www.indexdata.com/MARC21/turboxml"><!--Length implementation at offset 22 should hold a digit. Assuming 0--><l>00988nam0a32003011  450 </l><d001 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>9 181 423 4</sa><sb>710100</sb><sf>a</sf></d001><d004 i1="0" i2="0" i3="0"><sr>n</sr><sa>e</sa></d004><d008 i1="0" i2="0" i3="0"><st>m</st><su>u</su><sa>2002</sa><sb>us</sb><sl>eng</sl><sv>0</sv></d008><d009 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>a</sa><sg>xx</sg></d009><d021 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>1-4000-4596-7</sa><sd>$14,00</sd></d021><d032 i1="0" i2="0" i3="0"><s code="&amp;">DBC200439</s></d032><d100 i1="0" i2="0" i3="0"><s0></s0><sa>Sloman</sa><sh>Larry</sh></d100><d245 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>On the road with Bob Dylan</sa><se>Larry "Ratso" Sloman</se></d245><d250 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>Revised edition</sa><sb>Three Rivers Press</sb></d250><d260 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>New York</sa><sb>Three Rivers Press</sb><sc>2002</sc></d260><d300 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>xv, 464 sider, tavler</sa></d300><d504 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>Larry "Ratso" Slomans meget personlige beretning om Bob Dylans koncertturne i USA i 1975: "The Rolling Thunder revue"</sa></d504><d512 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>P&#xE5; omslaget: With a new introduction by Kinky Friedman</sa></d512><d520 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>Tidligere: 1. udgave. New York, Bantam, 1978</sa></d520><d652 i1="0" i2="0" i3="0"><s0></s0><sm>99.4</sm><sa>Dylan</sa><sh>Bob</sh></d652><d652 i1="0" i2="0" i3="0"><sp>78.9064</sp><sv>5</sv></d652><d666 i1="0" i2="0" i3="0"><sf>folkemusik</sf></d666><d666 i1="0" i2="0" i3="0"><sf>folkemusikere</sf></d666><d666 i1="0" i2="0" i3="0"><sf>rockmusik</sf></d666><d666 i1="0" i2="0" i3="0"><sf>rockmusikere</sf></d666><d666 i1="0" i2="0" i3="0"><sf>rockkoncerter</sf></d666><d666 i1="0" i2="0" i3="0"><se>USA</se></d666><d666 i1="0" i2="0" i3="0"><si>1970-1979</si></d666></r>
index 20c0739..bb448af 100644 (file)
@@ -1,2 +1,2 @@
 <?xml version="1.0"?>
-<r xmlns="http://www.indexdata.com/MARC21/turboxml"><!--Length implementation at offset 22 should hold a digit. Assuming 0--><l>01116nam0a32002171  450 </l><d001 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>9 182 502 3</sa><sb>710100</sb><sf>a</sf></d001><d004 i1="0" i2="0" i3="0"><sr>c</sr><sa>e</sa></d004><d008 i1="0" i2="0" i3="0"><st>s</st><su>f</su><sa>1995</sa><sb>gb</sb><sl>eng</sl><sv>0</sv></d008><d009 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>s</sa><sg>xc</sg></d009><d039 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>bef</sa></d039><d100 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>Mimms</sa><sh>Garnet</sh></d100><d245 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>Cry baby</sa><sa>Warm and soulful</sa><se>Garnet Mimms ... [et al.]</se></d245><d260 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>Bury St. Edmunds</sa><sb>BGO</sb><sc>1995</sc></d260><d300 i1="0" i2="0" i3="0"><sn>1 cd</sn></d300><d512 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>Indspilninger publiceret 1963 (Cry baby) og 1965 (Warm and soulful)</sa></d512><d531 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>Indhold:</sa></d531><d538 i1="0" i2="0" i3="0"><sf>BGO</sf><sg>BGOCD268</sg></d538><d652 i1="0" i2="0" i3="0"><sm>78.794</sm><sv>4</sv></d652><d666 i1="0" i2="0" i3="0"><sm>soul</sm><sm>rhythm &amp; blues</sm><sn>vokal</sn><sp>1960-1969</sp><sl>USA</sl></d666><d795 i1="0" i2="0" i3="0"><s-E5>11</s-E5><sa>Cry baby</sa><sa>Nobody but you</sa><sa>Until you were gone</sa><sa>Anytime you want me</sa><sa>So close</sa><sa>For your precious love</sa><sa>Baby don't you weep</sa><sa>A &#xA4;quiet place</sa><sa>Cry to me</sa><sa>Don't change your heart</sa><sa>Wanting you</sa><sa>The &#xA4;truth hurts</sa><sa>I'll take good care of you</sa><sa>Looking for you</sa><sa>It won't hurt (half as much)</sa><sa>It was easier to hurt her</sa><sa>Thinkin'</sa><sa>Prove it to me</sa><sa>More than a miracle</sa><sa>As long as I have you</sa><sa>One girl</sa><sa>There goes my baby</sa><sa>It's just a matter of time</sa><sa>A &#xA4;little bit of soap</sa><sa>Look away</sa><sa>I'll make it up to you</sa></d795><d795 i1="0" i2="0" i3="0"><s-E5>40</s-E5><sy>0</sy><sa>1 girl</sa></d795></r>
+<r xmlns="http://www.indexdata.com/MARC21/turboxml"><!--Length implementation at offset 22 should hold a digit. Assuming 0--><l>01116nam0a32002171  450 </l><d001 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>9 182 502 3</sa><sb>710100</sb><sf>a</sf></d001><d004 i1="0" i2="0" i3="0"><sr>c</sr><sa>e</sa></d004><d008 i1="0" i2="0" i3="0"><st>s</st><su>f</su><sa>1995</sa><sb>gb</sb><sl>eng</sl><sv>0</sv></d008><d009 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>s</sa><sg>xc</sg></d009><d039 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>bef</sa></d039><d100 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>Mimms</sa><sh>Garnet</sh></d100><d245 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>Cry baby</sa><sa>Warm and soulful</sa><se>Garnet Mimms ... [et al.]</se></d245><d260 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>Bury St. Edmunds</sa><sb>BGO</sb><sc>1995</sc></d260><d300 i1="0" i2="0" i3="0"><sn>1 cd</sn></d300><d512 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>Indspilninger publiceret 1963 (Cry baby) og 1965 (Warm and soulful)</sa></d512><d531 i1="0" i2="0" i3="0"><sa>Indhold:</sa></d531><d538 i1="0" i2="0" i3="0"><sf>BGO</sf><sg>BGOCD268</sg></d538><d652 i1="0" i2="0" i3="0"><sm>78.794</sm><sv>4</sv></d652><d666 i1="0" i2="0" i3="0"><sm>soul</sm><sm>rhythm &amp; blues</sm><sn>vokal</sn><sp>1960-1969</sp><sl>USA</sl></d666><d795 i1="0" i2="0" i3="0"><s code="&#xE5;">11</s><sa>Cry baby</sa><sa>Nobody but you</sa><sa>Until you were gone</sa><sa>Anytime you want me</sa><sa>So close</sa><sa>For your precious love</sa><sa>Baby don't you weep</sa><sa>A &#xA4;quiet place</sa><sa>Cry to me</sa><sa>Don't change your heart</sa><sa>Wanting you</sa><sa>The &#xA4;truth hurts</sa><sa>I'll take good care of you</sa><sa>Looking for you</sa><sa>It won't hurt (half as much)</sa><sa>It was easier to hurt her</sa><sa>Thinkin'</sa><sa>Prove it to me</sa><sa>More than a miracle</sa><sa>As long as I have you</sa><sa>One girl</sa><sa>There goes my baby</sa><sa>It's just a matter of time</sa><sa>A &#xA4;little bit of soap</sa><sa>Look away</sa><sa>I'll make it up to you</sa></d795><d795 i1="0" i2="0" i3="0"><s code="&#xE5;">40</s><sy>0</sy><sa>1 girl</sa></d795></r>
index 5b2c19d..ce6cbfe 100644 (file)
@@ -1,2 +1,2 @@
 <?xml version="1.0"?>
-<r xmlns="http://www.indexdata.com/MARC21/turboxml"><l>00492nam a22001455a 4500</l><c001>000277485</c001><c005>20051026111436.0</c005><c008>050413s1894    gr            000 0 gre d</c008><d100 i1="1" i2=" "><sa>&#x39C;&#x3B1;&#x3C1;&#x3BF;&#x3CD;&#x3B4;&#x3B7;&#x3C2;, &#x39A;&#x3C9;&#x3BD;&#x3C3;&#x3C4;&#x3B1;&#x3BD;&#x3C4;&#x3AF;&#x3BD;&#x3BF;&#x3C2; &#x399;&#x3C9;</sa></d100><d245 i1="1" i2="0"><sa>&#x395;&#x3BB;&#x3BB;&#x3B7;&#x3BD;&#x3B9;&#x3BA;&#x3CC;&#x3BD; &#x3BA;&#x3C1;&#x3C5;&#x3C0;&#x3C4;&#x3BF;&#x3B3;&#x3C1;&#x3B1;&#x3C6;&#x3B9;&#x3BA;&#x3CC;&#x3BD; &#x3BB;&#x3B5;&#x3BE;&#x3B9;&#x3BA;&#x3CC;&#x3BD; /</sa><sc>&#x39A;&#x3C9;&#x3BD;&#x3C3;&#x3C4;. &#x399;. &#x39C;&#x3B1;&#x3C1;&#x3BF;&#x3CD;&#x3B4;&#x3B7;&#x3C2;.</sc></d245><d250 i1=" " i2=" "><s-CEB7> &#x3B5;&#x3BA;&#x3B4;.</s-CEB7></d250><d260 i1=" " i2=" "><sa>&#x391;&#x3B8;&#x3AE;&#x3BD;&#x3B1;,</sa><sc>1894.</sc></d260><d300 i1=" " i2=" "><sa>248 &#x3C3;&#x3B5;&#x3BB;.</sa></d300><d650 i1=" " i2="0"><sa>Greek language, Modern</sa><sx>Dialects</sx><sv>Dictionaries</sv></d650><d650 i1=" " i2="0"><sa>Cryptography.</sa></d650></r>
+<r xmlns="http://www.indexdata.com/MARC21/turboxml"><l>00492nam a22001455a 4500</l><c001>000277485</c001><c005>20051026111436.0</c005><c008>050413s1894    gr            000 0 gre d</c008><d100 i1="1" i2=" "><sa>&#x39C;&#x3B1;&#x3C1;&#x3BF;&#x3CD;&#x3B4;&#x3B7;&#x3C2;, &#x39A;&#x3C9;&#x3BD;&#x3C3;&#x3C4;&#x3B1;&#x3BD;&#x3C4;&#x3AF;&#x3BD;&#x3BF;&#x3C2; &#x399;&#x3C9;</sa></d100><d245 i1="1" i2="0"><sa>&#x395;&#x3BB;&#x3BB;&#x3B7;&#x3BD;&#x3B9;&#x3BA;&#x3CC;&#x3BD; &#x3BA;&#x3C1;&#x3C5;&#x3C0;&#x3C4;&#x3BF;&#x3B3;&#x3C1;&#x3B1;&#x3C6;&#x3B9;&#x3BA;&#x3CC;&#x3BD; &#x3BB;&#x3B5;&#x3BE;&#x3B9;&#x3BA;&#x3CC;&#x3BD; /</sa><sc>&#x39A;&#x3C9;&#x3BD;&#x3C3;&#x3C4;. &#x399;. &#x39C;&#x3B1;&#x3C1;&#x3BF;&#x3CD;&#x3B4;&#x3B7;&#x3C2;.</sc></d245><d250 i1=" " i2=" "><s code="&#x3B7;"> &#x3B5;&#x3BA;&#x3B4;.</s></d250><d260 i1=" " i2=" "><sa>&#x391;&#x3B8;&#x3AE;&#x3BD;&#x3B1;,</sa><sc>1894.</sc></d260><d300 i1=" " i2=" "><sa>248 &#x3C3;&#x3B5;&#x3BB;.</sa></d300><d650 i1=" " i2="0"><sa>Greek language, Modern</sa><sx>Dialects</sx><sv>Dictionaries</sv></d650><d650 i1=" " i2="0"><sa>Cryptography.</sa></d650></r>