No more manifest files
[yaz-moved-to-github.git] / test / tmarc2.xml
1 <collection xmlns="http://www.indexdata.com/turbomarc">
2 <r>
3 <!-- Length implementation at offset 22 should hold a number. Assuming 0 -->
4   <l>01116nam0a32002171  450 </l>
5   <d001 i1="0" i2="0" i3="0">
6     <sa>9 182 502 3</sa>
7     <sb>710100</sb>
8     <sf>a</sf>
9   </d001>
10   <d004 i1="0" i2="0" i3="0">
11     <sr>c</sr>
12     <sa>e</sa>
13   </d004>
14   <d008 i1="0" i2="0" i3="0">
15     <st>s</st>
16     <su>f</su>
17     <sa>1995</sa>
18     <sb>gb</sb>
19     <sl>eng</sl>
20     <sv>0</sv>
21   </d008>
22   <d009 i1="0" i2="0" i3="0">
23     <sa>s</sa>
24     <sg>xc</sg>
25   </d009>
26   <d039 i1="0" i2="0" i3="0">
27     <sa>bef</sa>
28   </d039>
29   <d100 i1="0" i2="0" i3="0">
30     <sa>Mimms</sa>
31     <sh>Garnet</sh>
32   </d100>
33   <d245 i1="0" i2="0" i3="0">
34     <sa>Cry baby</sa>
35     <sa>Warm and soulful</sa>
36     <se>Garnet Mimms ... [et al.]</se>
37   </d245>
38   <d260 i1="0" i2="0" i3="0">
39     <sa>Bury St. Edmunds</sa>
40     <sb>BGO</sb>
41     <sc>1995</sc>
42   </d260>
43   <d300 i1="0" i2="0" i3="0">
44     <sn>1 cd</sn>
45   </d300>
46   <d512 i1="0" i2="0" i3="0">
47     <sa>Indspilninger publiceret 1963 (Cry baby) og 1965 (Warm and soulful)</sa>
48   </d512>
49   <d531 i1="0" i2="0" i3="0">
50     <sa>Indhold:</sa>
51   </d531>
52   <d538 i1="0" i2="0" i3="0">
53     <sf>BGO</sf>
54     <sg>BGOCD268</sg>
55   </d538>
56   <d652 i1="0" i2="0" i3="0">
57     <sm>78.794</sm>
58     <sv>4</sv>
59   </d652>
60   <d666 i1="0" i2="0" i3="0">
61     <sm>soul</sm>
62     <sm>rhythm &amp; blues</sm>
63     <sn>vokal</sn>
64     <sp>1960-1969</sp>
65     <sl>USA</sl>
66   </d666>
67   <d795 i1="0" i2="0" i3="0">
68     <s code="å">11</s>
69     <sa>Cry baby</sa>
70     <sa>Nobody but you</sa>
71     <sa>Until you were gone</sa>
72     <sa>Anytime you want me</sa>
73     <sa>So close</sa>
74     <sa>For your precious love</sa>
75     <sa>Baby don&apos;t you weep</sa>
76     <sa>A ¤quiet place</sa>
77     <sa>Cry to me</sa>
78     <sa>Don&apos;t change your heart</sa>
79     <sa>Wanting you</sa>
80     <sa>The ¤truth hurts</sa>
81     <sa>I&apos;ll take good care of you</sa>
82     <sa>Looking for you</sa>
83     <sa>It won&apos;t hurt (half as much)</sa>
84     <sa>It was easier to hurt her</sa>
85     <sa>Thinkin&apos;</sa>
86     <sa>Prove it to me</sa>
87     <sa>More than a miracle</sa>
88     <sa>As long as I have you</sa>
89     <sa>One girl</sa>
90     <sa>There goes my baby</sa>
91     <sa>It&apos;s just a matter of time</sa>
92     <sa>A ¤little bit of soap</sa>
93     <sa>Look away</sa>
94     <sa>I&apos;ll make it up to you</sa>
95   </d795>
96   <d795 i1="0" i2="0" i3="0">
97     <s code="å">40</s>
98     <sy>0</sy>
99     <sa>1 girl</sa>
100   </d795>
101 </r>
102 </collection>