f44a7d343af529b77170aeb72cbbd78fc706ac1d
[idzebra-moved-to-github.git] / util / zebrasrv
1 #! /bin/sh
2 # $Id: zebrasrv,v 1.2 2005-01-12 09:58:24 adam Exp $
3 # Start and stop idzebra script for Debian.
4
5 test -x /usr/bin/zebrasrv || exit 0
6
7 dirs="/var/lib/idzebra"
8 uid=nobody
9 listen="tcp:@:210"
10
11 case "$1" in
12   start)
13         for d in $dirs;  do
14             if [ ! -d $d ]; then
15                 mkdir $d
16             fi
17         done
18         echo -n "Starting IDZebra server: zebrasrv"
19         for d in $dirs; do
20             start-stop-daemon --start --quiet --background --pidfile $d/zebrasrv.pid --exec /usr/bin/zebrasrv -- -w $d -u $uid -l log $listen
21         done
22         echo "."
23         ;;
24   stop)
25         echo -n "Stopping IDZebra server: zebrasrv"
26         for d in $dirs; do
27             start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --pidfile $d/zebrasrv.pid
28         done
29         echo "."
30         ;;
31
32   reload|force-reload)
33         echo -n "Reloading IDZebra server's configuration"
34         for d in $dirs; do
35             start-stop-daemon --stop --signal 1 --quiet --background --oknodo --pidfile $d/zebrasrv.pid --exec /usr/bin/zebrasrv -- -w $d -u $uid -l log $listen
36         done
37         echo "."
38         ;;
39
40   restart)
41         $0 stop
42         sleep 2
43         $0 start
44         ;;
45
46   *)
47         echo "Usage: /etc/init.d/zebrasrv {start|stop|reload|force-reload|restart}"
48         exit 1
49 esac
50
51 exit 0